A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти
Ренійської міської ради

Оголошення про проведення конкурсу на посаду директора Новосільського закладу загальної середньої освіти Ренійської міської ради

Дата: 04.10.2021 16:20
Кількість переглядів: 89

Конкурс проводиться відповідно до  Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Ренійської міської ради, затвердженого рішенням  Ренійської міської ради від  24.02.2021 року №80-VІІІ зі змінами.

            Найменування та місцезнаходження закладу:

Новосільський заклад загальної середньої освіти   Ренійської міської ради.

Адреса: 68830, Україна, Одеська область, Ізмаїльський район, село Новосільське, вул. Михайла Кокош, будинок 69.

Найменування посади:

- директор Новосільського закладу загальної середньої освіти   Ренійської міської ради.

Умови оплати праці:

Посадовий оклад, надбавки, доплати встановлюються  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу МОН від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу МОН від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (із змінами і доповненнями) в межах затвердженого фонду на оплату праці.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до цього Положення та Закону України «Про повну загальну середню освіту »:

Громадянство України, вільне володіння державною мовою, вища освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів для участі у конкурсі:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

 копія паспорта громадянина України;

 документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

 копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста); 

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання; 

довідка про відсутність судимості;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Заява про участь у конкурсі та пакет зазначених  документів, подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою). Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Зазначені документи приймаються відповідальною особою за описом, копію якого надають особі, яка їх подає, протягом 21 календарного дня з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу з 05 жовтня 2021 року  у відділі освіти Ренійської міської ради за адресою: м. Рені, вул. Гагаріна,19.

Кінцевий термін подачі документів : 25 жовтня 2021 року.

Відповідальною особою за надання інформації про конкурс та приймання документів для участі в конкурсі визначено Бурка Тетяну, головного спеціаліста відділу освіти Ренійської міської ради, тел. +380989406653, електрона адреса - voreniotg@ukr.net.

Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі:

Конкурсна комісія відповідно до Положення  про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Ренійської міської ради до 01 листопада 2021 року забезпечує:

перевірку поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

прийняття рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсному відборі;

оприлюднення на веб-сайтах Ренійської міської ради та відділу освіти Ренійської міської ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.

Відділ освіти Ренійської міської ради в період з 02.11. по 04. 11. 2021 року здійснює організацію та забезпечення ознайомлення кандидатів  із Новосільським закладом загальної середньої освіти Ренійської міської ради, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування .

Проведення конкурсного відбору розпочнеться  о 11 год. 00 хв.  12 листопада 2021 року за адресою: м. Рені,   вул. Вознесенська,139, ІІ поверх, адміністративної будівлі Ренійської міської  ради, зала для засідань, шляхом:

перевірки знань законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, яка здійснюється шляхом проведення письмового або комп'ютерного тестування; 

перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії у межах змісту конкурсного випробування.

Перелік питань тестів для перевірки знання законодавства у сфері загальної освіти формується із Примірного переліку питань для перевірки законодавства у сфері загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 654 (далі - Примірний перелік питань). Перевірка знань законодавства складається із 30 (тридцяти) тестових питань та 3 (трьох) варіантів відповідей, одна з яких є правильною. Зразок тестового завдання зазначений у додатку 2  до Положення. Тестування (письмове чи комп'ютерне) кандидати на посаду будуть складати у приміщенні Ренійської міської ради. Загальний час для проведення тестування повинен становити не більше 60 (шестидесяти) хвилин.  Перед складанням тестів письмово кандидат оформляє аркуші, на яких проставлений штамп Відділу освіти, вказуючи прізвище, ім'я, по батькові. Після написання відповідей, кандидат на нижньому полі аркуша ставить свій підпис.  Комп'ютерне тестування кандидат проходить у спосіб, аналогічний письмовому тестуванню, із використанням комп'ютера.

Після складання тестування кандидат проходить перевірку професійних компетентностей шляхом розв'язання ситуаційного завдання. Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою. Ситуаційне завдання кандидат обирає особисто шляхом витягування його із запропонованих конвертів. Варіанти ситуаційних завдань формуються головою Комісії із практики роботи у закладах освіти у вибірковий спосіб та є змінними при новому конкурсі. Зразок ситуаційного завдання зазначений у додатку 7 до Положення.  Тривалість розв'язання ситуаційного завдання становить не більше 40 (сорока) хвилин. 

Перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти (на два - шість років) має містити:

план реформування закладу протягом двох років та шести років;

заходи зі здійснення управлінської діяльності з вирішення ключових проблем розвитку закладу, шляхів поліпшення матеріально-технічної бази, раціонального використання ресурсів закладу, створення сучасних умов організації освітнього процесу;

пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності закладу, механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів, розширення партнерських зв’язків;

пропозиції (відомості) стосовно очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Конкурсна комісія повинна визначити упродовж  двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору переможця або визначити конкурс таким, що не відбувся та забезпечити оприлюднення результатів конкурсу на веб-сайтах Ренійської міської ради та відділу освіти Ренійської міської ради.

 

Увага! Ознайомитись з Положенням можливо за посиланням:

 

https://mega.nz/folder/V7ZwxTiZ#BvDJ0sP5epWjJozC_Yg6Fw
 

https://mega.nz/folder/gnImTZAa#22IK8h06t3cuWSghlaEs0g

 

 


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень